Design thinking

Design thinking inzetten voor je bedrijf

Design thinking wordt veel gebruikt als methode voor productvormgeving, het ontwerpen en testen van nieuwe producten. Design thinking leert je om beter te begrijpen wat de behoefte is van de gebruiker doormiddel van het doorlopen van een aantal fases. Het doel is om je in te leven in je doelgroep wat handig kan zijn om toe te passen voor je bedrijf.

Hoe werkt design thinking

Om de methode goed toe te kunnen passen, is het belangrijk om te weten welke fases je kunt doorlopen. Je begint met de emphatize fase, waarin je je doelgroep onderzoekt. Daarna leg je in de tweede fase het probleem vast waartegen je doelgroep aanloopt. In de derde fase ga je aan de slag met het bedenken van zo veel mogelijk verschillende ideeën. De beste ideeën werk je in de prototype fase uit in schetsen en proefmodellen. In de laatste fase test je de proefmodellen met je doelgroep.

EmphatizeEmpathy Map

In de emphatize fase onderzoek je je doelgroep, je wilt zoveel mogelijk over ze te weten komen. Dit kun je doen door ze te interviewen en observeren, maar ook door onderzoek te doen op internet of ze vragenlijsten te laten invullen. Je kunt deze zaken omschrijven in een emphatie kaart, zie afbeelding. Belangrijk in deze fase is het opzijzetten van je eigen oordeel.

Define

Daarna ga je door naar fase 2: define the problem. In deze fase orden je de gevonden informatie uit fase 1 en leg je de pijnpunten vast waar tegen je doelgroep aanloopt. Belangrijk is om de problemen om te zetten in vraagstellingen die uitnodigen tot oplossen. Dit doe je door de vraag te beginnen met ‘wat als…’ of ‘hoe kan ik…’ etc.

Ideate

Design thinking methodeIn de ideate fase ga je zoveel mogelijk verschillende ideeën bedenken die een oplossing kunnen zijn voor de probleemstelling. Dit kun je doen door te brainstormen, hiermee zet je zoveel mogelijk ideeën op papier, zonder er over te oordelen. Het is in deze fase juist de bedoeling om ook dingen op papier te zetten die niet realiseerbaar zijn of onrealistisch. Juist deze ‘out of the box’ ideeën kunnen lijden naar de meer creatievere oplossingen voor het probleem. Daarna ga je filteren op haalbaarheid en realiseerbaarheid.

Prototype

Van je beste ideeën ga je in fase 4 prototypes maken. Je begint vaak met het maken van schetsen, dit is een makkelijk manier om je ideeën visueel te maken. Daarna kun je je schets uitwerken tot een prototype. Prototypes kun je maken van allerlei (goedkope) materialen zoals klei, papier, karton, hout, (piep)schuim etc.

Testen

In de laatste fase ga je je prototype testen met je doelgroep. Het is belangrijk om feedback te krijgen van iemand die representatief is voor je doelgroep. Observeer als de persoon je product aan het testen is en stel vragen, die je zo open mogelijk stelt. Zo kom je er in de beginfase al achter wat je doelgroep van je product vindt zonder dat je al veel geld hebt uitgegeven aan dure prototypes of volledig uitgewerkte producten.

Ook als je geen producten ontwikkeld of verkoopt is design thinking een handige methode. Je kunt het bijvoorbeeld inzetten als tool om je marketing scherper te krijgen of om te onderzoeken of er animo is voor een nieuwe dienst die je wilt aanbieden. Je gaat namelijk veel dieper in op de behoefte van je doelgroep. En als jij met je product of dienst goed aansluit op de behoefte van je doelgroep dan is de kans groot dat je hiermee je omzet kunt vergroten! Daarnaast is de methode ook nog eens heel leuk om toe te passen omdat je er je creativiteit mee vergroot en makkelijker originele ideeën bedenkt.